Menu Sluiten


IMPRESSUM

Disclaimer

GETTYGO SAS
9 rue du Général Gouraud
67000 Strasbourg

Tel.: 03 88 64 86 60
Fax: 03 88 64 86 69

E-Mail: info@gettygo.fr
Site internet: www.gettygo.be

Société par actions simplifiée

Aandelenkapitaal: 200.000 €

Handels – en vennootschapsregister van Strasbourg no 532920451/p>

BTW identificatienummer: FR90532920451

CNIL verklaring 1536138 v 0

Service Provider:

OVH
SAS au capital de 10 000 000 €
RCS de Roubaix-Tourcoing 424 761 419
2 rue Kellermann
59100 Roubaix

Ontwerp en uitvoering van de site: Steffen Fritz

De verzamelde informatie is onderworpen aan een verwerking van gegevens die bestemd zijn voor het beheer van de bestelling en de handelsbetrekkingen met de klant. De ontvanger van de gegevens is uitsluitend de maatschappij GETTYGO SAS.

Krachtens wet nr 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden, heeft u het recht van verzet (art. 26 van de wet), van toegang (art 34 38 van de wet) en van rectificatie (art. 36 van de wet) over uw gegevens. U kunt bij ons bedrijf verlangen dat de onjuiste, onvolledige, misleidende, verouderde informaties, of waarvan het verzamelen of gebruiken, of de opslag verstrekken of verboden is, die u bestreffen worden rechtgezet, aangevuld, bijgewerkt of verwijderd.

U hebt ook het recht om u te opposeren voor legitieme redenen tegen de verwerking van uw gegevens.

Intellectuele eigendomsrechten:

Copyright GETTYGO, Europees merk geregistreerd onder nummer 7374507

Alle rechten voorbehouden. De volledige tekst, afbeeldingen, grafieken en foto’s, animatie bestanden op alle media zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. LKopiëren en modificatie voor commerciële doeleinden of communicatie over alle media alsmede het hergebruik op andere websites zijn ten strengste verboden.

Verantwoordelijkheid:

Wij bieden hyperlinks naar andere websites, in voorkomend geval, alleen als een hoffelijkheid. Voor de inhoud van deze websites kan Gettygo niet verantwoordelijk worden gesteld. We hebben geen invloed op het ontwerp en de inhoud van de websites verbonden via een hyperlink naar ons.

We zetten de inhoud van deze website beschikbaar met uitzondering van enige garantie op dergelijke inhoud. We garanderen niet de juistheid, volledigheid, tijdigheid en juistheid van de inhoud noch de beschikking van de rechten van derden. We behouden ons het recht om fouten te maken, spelling fouten, wijzigingen, etc.

Alleen de gebruiker van de inhoud van deze website draagt de risico’s en gevolgen van het gebruik. Wij zijn niet aansprakelijkheid voor mogelijke schade die daruit kan leiden.